Glad första maj!

Pirater!

Idag är det första maj. Arbetarrörelsens högtidsdag till minne av Haymarketmassakern 1886 då 21 aktivister blev dödade av polis för att man krävde 8 timmars arbetsdag. Runt om i världen hedrar vänsterorganisationer och arbetarrörelser denna dag idag, den första maj. Det är en fin gest och som på alla sätt är relevant även idag.

Men dagens arbetarpartier för inte samma kamp idag som igår. Helt andra strider utkämpas 2011, om helt andra värden. Motståndarnas och maktens metoder är dock de samma, om än mer sofistikerade. Människorna bakom Wikileaks lever under dödshot för publiceringar av hemliga dokument. Bradley Manning, har varit bortförd i över ett år utan rättegång. The Pirate Bay killarna har dömts för brott som inte är brott. Privatpolisen IFPI, FRA, Datalagringsdirektivet och så vidare, och så vidare. Det här är korrupt makt som klamrar sig fast vid ett trasigt system som inte kan representera oss i en framtid som vi inte kan vänta på!

De som innehar makten kommer alltid sträva efter att bevara den. Så kommer det alltid att vara och makthavarna kommer motivera sin relevans med sanningar man själva formulerat. Vad som är rätt och vad som är fel avgörs av makten, det är så makt utövas. Det är inte heller konstigt att de som har makten är måna om att försvara systemen mot kritiker, som oss i Piratpartiet. Ingen institution kommer självmant att avveckla sig själv eller självmant släppa ifrån sig makt. Därför måste vi ständigt granska makten, genomlysa makten och kritisera makten. Räcker inte det, då måste vi ta den.

Piratpartiets politik är relevant i nuet. Vi står för öppenhet i samhället. Vi vill bekämpa korruption, högt och lågt genom att belysa systemet. Det här tål inte makten och fördömer det via hot och rättsvidrig lagstiftning. Carl Bildt är vår utrikesminister och han ställer sig offentligt bakom de krafter som försöker illegalt stoppa information om krigsförbrytelser. Det gör honom och utrikesdepartementet till delaktiga i krigsbrott. Beatrice Ask är vår justitieminister och hon stöder öppet lagstiftning som syftar till att göra oss alla till brottslingar – innan vi bevisat vår oskuld. Ljusskygga företagsprofiler driver via juristlakejer, patent och upphovsrättstvister som är tänkt skrämma oss vanliga människor till tystnad, lydnad och samtycke. Det här kan vi inte gå med på, nu eller någonsin! Dagens makthavare och politiker driver frågor som hör hemma i totalitarism, diktaturer och tyrannier. Detta är vad vi måste bekämpa idag! Sättet är genom krav på öppenhet, respekt för alla människors integritet och bekämpande av all maktfullkomlighet oavsett vart vi hittar den.

Piratpartiet för idag också en kamp som handlar om att motverka utanförskap. Hela vår organisation genomsyras av en vilja att inkludera människor. Både i de demokratiska processerna, men även i samhället i stort. Teknologiska framsteg, så som telefonen, bilen och flygplanet har gjort det möjligt att globalisera vår värld – att i någon mening göra oss mera till världsmedborgare med samma intresse av rättvisa över nationsgränserna. Globala frågor har en relevans de inte haft tidigare. Arbete skapas i Sverige, men utförs i Kina. Utsläpp genereras i Indien, och konsekvenserna sköljer över Maldiverna. Beslut om människor i Trollhättans SAAB fattas i skyskrapor på Manhattan. Vi måste börja föra en diskussion om hur vi i Sverige ska kunna fatta rätt beslut med information som kanske inte hittas direkt i Sverige. Internet spelar en allt viktigare roll här. Utan informationsflödet på Internet hade folkupproren vi idag ser rasa i Mellanöstern inte tagit fart. Unga som gamla människor skriker efter rättigheter och friheter man berövats i slutna och korrupta regimer. Människor som har tillgång till rätt och ofiltrerad information kan göra sig en riktig uppfattning och fatta rätt beslut om sin framtid. Informationsfrihet på internet måste skyddas så långt det bara går. Censur och filtrerande av information kan inte accepteras om rättvisa ska råda. Lika nödvändigt är rätten till anonymitet och skydd människors personliga integritet. Detta måste vara grundpelare i informationssamhället! Det här är frågor vi står ensamma om att driva idag. Det är vi, Piratpartiet som står för en bättre framtid!

Välkomna Pirater, välkomna alla ,välkommen sköna Maj!

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>