Vinn åter de ungas förtroende!

Jag såg igår på två filmer om “Howad Zinn” som var en aktivist på 50-70 talet.

Jag vet inte exakt varför jag kom in på honom, men jag tror att det har att göra med att jag engagerar mig mycket just nu i de informationspolitiska aspekterna av de krig som nu utspelas runtom i världen. Nu senast vårt upprop kring Bradley Manning har berört mig och fått mig att ännu mer engagera mig för våra frågor kring Piratpartiet i Sverige.

Jag har barn som jag hoppas ska få växa upp i ett samhälle som värderar det samhälle vi har. Undersökningar visar dessvärre på något annat just nu. Mer än 25% av våra unga kan tänka sig en diktatur i stället för demokrati. Det här är allvarligt. Bara det faktum att våra unga inte upplever att det fungerar är ett problem, oavsett om det gör det eller inte! Upplever man att det inte fungerar kommer man att strunta i det.

Howard Zinn sa när han var 87 år gammal i sin sista intervju, att han ville lämna efter sig ett annat sätt att tänka på krig, mänskliga rättigheter, rättvisa, jämlikhet, frihet och makt. Han ville inge hopp om att människor tillslut använder den makt som folket faktiskt har gemensamt. Se kvinnorörelsen, arbetarrörelsen, de svarta under apartheit och på många andra ställen i världen har folk visat att man velat något annat än det som varit. Vi människor verkar inte vilja leva under orättvisor och förtryck. Till slut får vi nog och gör något åt saken.

Jag gick med i Piratpartiet av bland annat för den anledningen. Jag kände att om man ska komma någon stans med problemen i vår sköra demokrati, måste den utvecklas. Det är därför obehagligt att förtroendet är så lågt för vårt system att ungdomarna skiter i det. Vi har inte råd att förlora dem på vägen helt enkelt, vi kommer utan deras förtroende inte kunna genomföra en enda bra sak i vårt samhälle. Det kommer dessutom sluta med att de onda krafterna i samhället tar över.

Jag tycker det är synd att vi framhärdar att Sverige leds och styrs som ett företag. Det är dåligt av många anledningar, men kanske främst för att om man översätter företagsformen till ett samhälle så får vi despotism. Det är farligt att ingjuta det synsättet på vårt demokratiska system hos våra yngre. Det är fel, eftersom det får våra unga att tro att ett bra och rättvist samhälle kan skapas genom att en “diktator/företagsledare” reder ut våra problem. Missförstå mig inte, det finns jättebra företagsledare, men det är inte något vi har råd med eller bör hoppas på i ett fritt samhället. Tvärt om så måste vi avsky det! Hitler, Stalin, Napoleon, Kungar i alla led, Kim Jong il, m.fl. är anledningar nog. Även om det här talar Howard Zinn om när han säger att “vi bör alltid misstro våra makthavare“. Det här trycker ännu mer på hur viktigt det är för våra politiker att åter vinna folkets respekt och förtroende.

Demokrati som den utövas idag, i mina ögon, fungerar väl för att lösa konflikter. Men mellan kanske främst mellan två röststarka parter. Det är dock sämre på att skapa kompromisser som är bra för fler än hälften och ännu sämre för att skydda de med svag röst. Unga, äldre, minoriteter och arbetslösa. Jag ser på hur demokratier utvecklats till “två-parti-system” (eller höger-, vänster- koallisioner) styrda av “lobby-grupper” som har makt och pengar att lägga ner på att övertyga våra politiker. Mindre och svaga grupper tvingas bilda allianser för att på något sätt hävda sig på den bipolära skalan. I den här processen tappas rättvisan bort och när hammaren faller så förlorar stora grupper människor, om och om igen. Förtroendet för systemet urlakas och här är vi idag, känner du igen dig?

Vill Piratpartiet avveckla demokratin för att vinna de ungas röster? Nej, absolut inte. Men vi vill få våra unga att sluta tro att politikerna måste vara kassa, korrupta, handlingsförlamade och despoter! Vi vill vinna deras förtroende och få dem att förstå att politiker är underställda din och min vilja. Inte bara genom vår röst var fjärde år, utan varje dag. När mer än var fjärde ungdom tappat förtroendet för demokratin i sig så är det ett misslyckande för ALLA partier. Piratpartiet driver en politik som ser till att återvinna förtroendet hos ungdomar i det moderna samhället och förändra systemets villkor. Det här har vi gjort sen starten och det är viktigt att fortsätta på den vägen!

Vi har inte alla svar, och vi har svagheter, men vi vågar ta steg på skakiga ben! Vi vill att fildelning utan kommersiellt intresse görs helt laglig i Sverige och EU. Det är våra ungas vardag och den ska vara laglig!

“Ett litet steg i politiken, men ett stort steg in i framtiden”.

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>