Din och min rätt till kunskap övertrumfar upphovsrätten, check.

Idag hamnade Piratpartiet i fokus för vårt politiska utspel vad gäller en total reform av biblioteken. [Läs vår Artikel i Länstidnigen]

Förslaget går under namnet, “Biblioteksförslaget” och ser ut ungefär såhär:

1. Vi inrättar en fond, som förlag kan söka pengar ifrån i syfte att digitalisera sina pappersböcker.

2. Biblioteken får fri tillgång till dessa böcker i gengäld, för all framtid.

3. Biblioteken tillåts vidaredistribuera dessa fritt och utan kostnad.

4. Biblioteken tillåts fritt remixa allt digitalt innehåll.

5. Biblioteken och bibliotekarierna får ett utökat ansvar att koordinera insatserna i att starta en urvalsprocess för framtida arkivering av vårt gemensamma digitala kulturarv. Självklart i samarbete med de andra intressenter som verkar i det här. Riksarkivet, museer etc. Något som biblioteken är väl orienterade i, mycket mer än Piratparitet.

6. Förlagen och upphovsrättsinnehavare får tjäna pengar på att sälja sina alster.

Förlaget är briljant. Biblioteken är redan undantagna från de värsta delarna av upphovsrätten som gör att dem till ett fenomenalt utbildningsexempel på vad Piratpartiets åsikter om upphovsrätten går ut på. Det är lätt att använda sig av det här förslaget i att förklara vår politik på området.

Biblioteken erkänns också brett i samhället. De flesta inser att de inte existerar för publicister, förlag och upphovsrättsinnehavares skull, utan för samhällets. Vid ett ljust tillfälle på 1800-talet insåg man i Sverige, att biblioteken helt enkelt fyller en mycket viktig samhällsfunktion. Därför etablerades folkbiblioteken, Sveriges befolkning lärde sig läsa, bibliotekslagen skapades och upphovsrättsmaffian blev tjuriga. Bra saker helt enkelt.

Men upphovsrättsmaffian la sig inte på latsidan. De hittade på allt knasigare saker som t.ex. IPRED och nu senast PRO-IP. Biblioteken var svårare att rå på, men man har ändå på senare tid lyckats pervertera bibliotekens situation med ett antal snedvridna debitsystem, där det senaste påhittet är licensieringsmodellerna kring e-böcker. Gemensamt för dessa system är att de mjölkar ut biblioteken på sina pengar utan att för den delen erbjuda särskilt mycket i retur. En försvinnande del av förlagens böcker erbjuds i e-bok-format och utvecklingen går sakta eller bakåt.

Det förslaget vi lägger, är också bra av den anledningen att samhället redan gjort ett ställningstagande i att upphovsrätten helt enkelt övertrumfas av samhällets rätt till kunskap, information och kultur. Piratpartiet vill egentligen mest översätta denna redan existerande funktion, till vår tids digitala innehåll. Det finns väl inget konstigt med det, eller hur? Det här är ju fantastiskt när man tänker på det.

Mer komiska illustrationer uppstår, när upphovsrättsmaffian nu sätts att förklara hur man kan tala om utlåning av digitalt innehåll. Vilken digital bok lämnades tillbaka senast? Detta är något som får åtminstone mig att skratta högt. Ska kanske biblioteken vänta på att få låna ut böcker, tills man funnit en ny spännande teknik som gör den digitala kopian återlämningsbar?

Då lär vi få vänta.

Den 6:e december besöker jag (på inbjudan av) Statsbiblioteket i Stockholm för att berätta om vårt förslag.

Kommentarer

Christian Engström (PP) skrev

Jättebra initiativ.

Biblitekens organisationer som jag träffar i Bryssel har tyckt precis samma sak som Piratpartiet i alla frågor som har kommit upp på bordet hittills (tex att blinda ska ha rätt att läsa böcker på tillgängliga format, och i frågan om “orphan works” som är aktuell just nu).

De kanske inte själva är så förtjusta i att kalla sig pirater alla gånger, men bibliotekarier är definitivt en grupp människor som vi har väldigt mycket gemensamt med när det gäller synen på kultur och kunskap.

sodertalje skrev

Tjena Christian!

Jag har exakt samma bild. När man inser vilket centrum för kunskap och kultur biblioteken är, så blir det uppenbart vilken källa till oändliga möjligheter vi som samhälle har av att utveckla biblioteken. Vem bättre att göra det än biblioteken själva, med nya friheter att arbeta med det material som de har framför sig?

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>