Hör upp alla duktiga lärare, tala med EN röst så vi fattar vad ni vill.

Dag ett i Norrköping lider mot sitt slut. Vilken fantastisk upplevelse att träffa alla engagerade ungdomar och även äldre Pirater som tillsammans söker nya vägar att skapa morgondagens politik.

Dagens huvudspår var “Skolan”.

Skolan är ett ämne som jag brinner för, så till den grad att jag nära på kokar över av engagemang när talare efter talare kliver upp och framför fullkomligt lysande förslag och åsikter om skolan och hur den mår och kan bli bättre.

Ett av dem stack dock ut som väldigt starkt och tydligt.  Sandra Wahlström från Lärarförbundet (ett av lärarnas två olika fackförbund) som berättade utförligt om lärarnas många konkreta problem i dagens skola. Sandra talade som företrädare för 230.000 lärare, vilket naturligtvis ger viss relevans till vad hon har att säga.

Sandra Wahlström från Lärarförbundet

Hon beskriver en situation, där lärarnas löner halkat efter år efter år mot jämförbara yrkesgrupper. Något som gjort att attraktionskraften i att arbeta som lärare minskat år för år. I kombination med läraryrkets dalande status (vilket reflekteras i de låga ansökningssiffrorna till lärarhögskolorna), har skolan hamnat i en negativ spiral där skolorna får allt svårare att konkurrera om engagerade och kompetenta individer som verkligen vill jobba som lärare.

Hon beskriver en skola som styrs av skolledare som är “allt annat än lärare” själva. Jag kan inte låta bli att påtala om situationen i Södertälje, där chefen för dagiset där min egen son går, inte själv är närvarande i verksamheten. Det leder såklart till att beslut som behöver fattas – och som är av relevans – fattas av människor utan tillräcklig kunskap om lärarrollen som sådan, och som kanske inte ens är del av den faktiska verksamheten. Det kanske inte alltid är dåligt, men snacka om frånvarande chefer.

Hon beskriver senare i en kort diskussion efteråt, lärarnas arbetsplats. En arbetsplats där alla utom lärarna själva, d.v.s. ekonomer, politiker, elever – ja, alla utom just lärarna tillåts ha åsikter om hur yrket ska utföras. Föräldrar som är missnöjda med hur betygen sätts, svagt uppbackade av skolledningen, misslyckade experter från näringslivet som i skolan hittar på dåligt förankrade koncept för det pedagogiska arbetet, kommunpolitiker som går in och detaljstyr arbetet på skolan m.m.

Hon bekräftar min egen bild av skolan. En arbetsplats där de som faktiskt arbetar där, inte tillåts styra över sitt eget arbete eller profession, som dessutom är dåligt betalt. Jag skulle sagt upp mig direkt – och det är ju exakt vad som håller på att ske i Sverige, idag.

Jag frågade Sandra rakt ut om vi i Piratpartiet skulle kunna hjälpa lärarna på den här punkten, genom att formulera ett förslag som i korthet skulle gå ut på följande:

  • Den högsta beslutande verksamhetschefen inom en skola ska vara en legitimerad lärare.

Det här är knappast en stor sak för vår politik, men det kanske är något som kan hjälpa lärarna ta tillbaka sin arbetsplats? Det kanske inte räcker, men är det en början?

Slutligen vill jag vända jag mig till er som är lärare idag. Det här är mitt råd till er.

Ni lärare måste börja tala med en röst (fackförbund) om ni vill kunna berätta för oss, vad ni lärare vill!

Jag skulle vilja ge er makten över er egen situation, på er egen arbetsplats, i er egen yrkesroll. Ni är ju lärarna, ni vet förmodligen absolut bäst hur ni rätar upp en skola, eller hur? Ni jobbar ju där varje dag! Hur ni ska bedriva er verksamhet, det vill jag att ni formulerar själva.

Vi andra, vi är bara proffstyckare med våra egna preferenser om hur ert yrke skall utföras. Vi borde hålla käften egentligen, tills ni lärare, ja just ni, börjar tala med en röst!

Då kan vi i Piratpartiet, vi som är politiker och vill förtjäna ert förtroende. Då kan vi stötta er med lagstiftning, opinion och visioner om hur morgondagens skola skall se ut. Men det är så svårt för oss, (och tydligen för fler än oss) om ni inte kan berätta för oss om den politik vi vill driva är bra eller inte. Som en bieffekt, kanske det också blir lättare för er att förhandla mer er arbetsgivare också, om ni plötsligt talar i er egen sak? Då kanske ni även kan driva en betydligt mäktigare linje i era förhandlingar – i stället för att bli utmanövrerade av er arbetsgivare som “spelar ut er mot varandra”. Då kanske er lön också kommer gå upp med tiden, eller hur?

Jag säger det igen; samla er i en röst. DET kan vi dock inte hjälpa er med. Det måste ni själva komma fram till hur. Men när det sker, så ska vi i Piratpartiet driva en politik som ni lärare säger vi måste föra, just för att skapa ett kunskapssamhälle. Det är nämligen något Piratpartiet vill bygga. Men inte utan er lärare och ert förtroende.

Kommentarer

Sandra Wahlström skrev

Tack för de fina orden. Det var verkligen roligt att prata med er! Lärarna behöver framtida politiker som verkligen är engagerade i skolfrågan och försöker få tillstånd det bästa med lärarna som den drivande kraften. Jag tror att lärare vill och kan. Politiska beslut som bekräftar läraren i dess lärarroll och mera yrkesnära forskning skulle göra underverk. Tack än en gång! Hoppas du kan framföra till alla som var där!

LRradicals skrev

För det första är inte alla 230.000 medlemmar i lärarförbundet lärare. För det andra är inte hela skolan en arbetsplats. Det är olika problem i förskolan respektive högstadiet. De som företräder ämneslärarna i högstadiet har något andra frågor på sin agenda än vad lärarförbundet har.
I beskrivningen av problemen i skolan ges en bild av skolledare som är allt annat än lärare, det finns, men ett större problem är alla “blöjrektorer” som leder verksamhet som är “ovanför” deras kompetensnivå. Dvs förskollärare som är rektorer på högstadie- och gymnasienivå. Gissa vilken fackförening som företräder dem?
Vidare beskrivs lärares arbetsplats, där skulle jag vilja komplettera med de problem som skapat resultatförsämringen i svensk skola. Då främst i högstadiet och gymnasiet. Lärarna har fått mer undervisning, då per definition mindre tid till kvalitativt för och efterarbete kring varje enskild lektion. Lärare har fått fler elever i varje klass, då per definition mindre tid att individualisera insatser för varje enskild elev, Utöver detta har kompetenser kring undervisningssituationen minskat/försvunnit, vilket har inneburit att lärare idag sysslar med en massa andra saker är undervisning. Det är den kommunala styrningens effekt på läraryrket.
Så visst ett fackförbund, men hellre ett varsit fackförbund för ungdomsskolan och förskolan då problemen skiljer sig åt!

sodertalje skrev

LRadicals, jag tror att i det stora hela så skulle lärarna gynnas av att organisera sig som en enda grupp fackligt i alla fall. Det skulle ju göra att man inom lärarkåren skulle kunna reda ut de problem man har inom förskola, grundskolan, gymnasieskolan och så vidare inom den gruppen. Det behöver ju inte finnas en motsättning mot det du säger. OM, du inte menar lönerna såklart. D.v.s. att det ena facket tycker sig vilja ha högre lön än det andra. Men, ser man på hur den strategin gynnat er situation – så tror jag att siffrorna talar sitt tydliga språk. Lärarna har alla förlorat på det här upplägget. Men, åter igen, det här måste lärarkåren reda ut själv. Det kan inte Piratpartiet.

Tack för att du bryr dig och det kan ju bara bli bra så länge det är läget.

sodertalje skrev

Sandra: Det är vi som ska tacka för att vi fick reda på hur lärarna har det i skolan idag. Vi tror på er i Piratpartiet. Vi vet bara inte hur vi ska hjälpa er exakt. Men vi ska försöka. Vi har ett antal konkreta förslag som vi tittat på i olika sammanhang, men som vi för närvarande inte kan bolla så lätt med någon.

Som du kanske inte vet, så släpps Piratpartiet inte ens in i skolorna nu för tiden. Det beror kanske på olika anledningar, men när jag personligen i år kontaktade ALLA gymnasieskolor om att få komma och lyssna och berätta om Piratpartiet. Ja, då fick jag nobben från ALLA. Motiveringarna landade i att skolorna skulle vara politiskt neutrala och därför inte tillät någon komma dit. Andra skolor hänvisade till att bara riksdagspartier bjöds in och så vidare.

Det jag försöker säga, är att vi har svårt att ens få delta i debatten. Därför är vi väldigt glada över att få besök från er. Vi tar det här på extremt stort allvar och tänker inte ge oss före vi har fått lyssna. För sen tror jag vi har något att berätta.

Så, tack igen för att ni berättade för oss. Vi har lyssnat. Låt oss nu få fundera lite, så ska vi återkomma. Vi är Sveriges kunskapsparti – det lovar jag dig.

Amelia Andersdotter skrev

En släkting till mig är lärare så jag har viss inblick i hur åtminstone vissa individer uppfattar beslutsgången i skolan och den politiska situation som råder kring skolan. Dessutom tog jag under mina studieår ett aktivt intresse i formuleringen av utbildningspolitik.

Jag tror inte att det är så lätt som att man kan förvänta sig att en kvalificerad lärare nödvändigtvis skulle göra ett bättre jobb som rektor än en person som är utbildad till ledare. Rektors jobb är trots allt inte att vara pedagog, utan att vara en bra arbetslärare för vuxna människor som är utbildade pedagoger. För att man ska kunna vara en bra rektor, eller en bra chef (vilket på intet sätt är lätt), gäller det att man själv har en god arbetsledning och den kommer i dagsläget för skolan från politikerna i kommunfullmäktige.

Problemet, tror jag att jag läst i någon av lärarnas fackförbunds medlemstidskrifter, är att kommunaliseringen av skolan i början av 1990-talet konverterade lärarna från att vara en av ganska genomsnittligt avlönad grupp inom sin yrkeskår (statligt anställda) till att bli den högst avlönade yrkesgruppen inom sin kår (kommunalt anställda). Fram tills början av 1990-talet hade nämligen kommunen främst hållit i tjänster som besitts av relativt icke-kvalificerad arbetskraft (kvalifikationen i fråga är här alltså akademiskt – jag räknar till “kvalifikationen” inte sådan kvalifikation man får genom avlönat arbete). Det gjorde att lärarnas löneutveckling delvis hölls tillbaka eftersom man i den kommunala löneutvecklingen prioriterade andra, lägre betalda grupper, istället för att höja lärarnas löner. Det är väl förvisso en sund prioritering.

I lärarkåren har man dock också infört individuell lönesättning, det vill säga lönesättning som är baserad på lärarnas “kompetens” snarare än dennes arbetslivserfarenhet. Hur man mäter lärarnas kompetens är naturligtvis godtyckligt och lär i slutändan bero mest på rektors godtycka – är det antalet godkända elever? Rimligtvis inte, eftersom man då riskerar att lärarna sätter bra betyg för att få bra lön snarare än att för att eleven, som ju betyget gör, presterar bra. Är det antalet äpplen läraren får på katedern? Förhoppningsvis inte, eftersom man då lämnar lärarerns lönsättning upp till huruvida denne fått elever och föräldrar som uppskattar den fina äpple-till-lärare-traditionen. Dessutom är det bättre med varierad kost.

Skolans problem är också, som i många andra fall, resursproblem. Läs t ex denna artikel från 2007: http://www.dn.se/sthlm/ibland-kan-skolsatsningar-vara-rena-besparingar Jag citerar: “Centraliseringen av skolan innebär bara i Spånga-Tensta att 50 personer försvinner från administrationen. Några kommer att få jobb centralt, men långt i från alla, pengar ska ju sparas, inte satsas. Dessa människor har dock haft arbetsuppgifter och nu fruktar skolledare och lärarkollektiv mer administrativt jobb och lägre lärartäthet.”

Det är en normalsituation på landets skolor. Samtidigt som vi som politiker kräver tydligare och bättre beslutsunderlag i form av ökad insamling av administrativa uppgifter, görs det nedskärningar i administrativ personal vilket orsakar högre arbetsbelastning på lärare som därigenom får minskad tid till eleverna.

Här kan man ju grubbla på varför lärare, till skillnad från andra yrkesgrupper, ska behöva klocka sina arbetstimmar utan att för den delen få någon övertidskompensation om det nu visar sig att de jobbar övertid: http://www.skolvarlden.se/artiklar/stampelklocka-larare-i-vanersborg (har hört Håkan Nesser prata om det där på televisionen för ett antal år sedan. han sa något i stil med “Jo, de mätte vår övertid ett tag men sedan visade det sig att vi jobbade väldigt mycket övertid så de slutade med det.”)

Poker Online skrev

Dapatkan bonus dan jackpot terbesar, hinggah ratusan juta rupiah setiap harinya, hanya ada Di Royalflush88.com poker online terbesar segerah daftarkan diri anda.

Hoya.jp skrev

I want to say that this post is awesome, nice written and include almost all important information. I would like to peer more posts like this.

LINK ALTENATIF OVOQQ skrev

OvoQQ-Agen Poker Online Terpercaya se-Indonesia
Cari Bonus Apa Cari Menang Bos?
Kalo Cari Bonus Mungkin Disini Standard
Kalo Cari Menang, Disini Tempatnya
Server Boleh Sama, Hoki Yakin Beda

pokermas88 skrev

mencari situs terbaik dan terpercaya?
disini pokermas88 agen judi online nama di asia.
situs gampang menang ayok buruan..

OvoSakong skrev

You actually make it appear really easy along with your presentation but I
to find this topic to be actually something which I feel I might never understand.

It kind of feels too complicated and very extensive for me.
I am looking forward for your next publish, I’ll attempt to get the it.

Pokerrepublik skrev

Mencari situs aman terpercaya.?
ini Situs Bukan Kaleng”
SUdah Berdiri sejak Lama Dan Menberikan kemenangan dan keuntungan besar buat member nya.
TUnggu apa lagi Segera Join DI Pokerrepublik ditunggu ya agan”

vodkapoker skrev

You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.

this is nice post,

ovoqqpoker skrev

Perkenalkan Situs Terbaik.
Mencari situs aman terpercaya.?
Sudah Berdiri sejak Lama Dan Menberikan kemenangan dan keuntungan besar buat member nya.
Tunggu apa lagi Segera Join DI
ovoqqpoker ditunggu ya agan”

1xbet skrev

1xbet Indonesia situs taruhan sepakbola terbaik dan terbesar di Indonesia , jika ingin bermain di 1xbet indonesia dengan pasaran terlengkap dan odds terbaik.

sobat Poker skrev

I really enjoyed the theme / design of your website. if you are interested in playing profitable online games, please contact me please ..

jasa bola88 skrev

Sejak tahun 2012, situs Serbubet melayani para player judi online di indonesia dengan layanan terbaiknya. Di situs ini anda dapat bermain judi online dengan modal yang sangat minim, hanya dengan 25.000 rupiah saja. buktikan diri anda adalah raja judi online di situs kami, dengan mengikuti turnamen judi online Serbubet

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>