Piratpartiet i demonstration emot rasism

Som människa bottnar mitt demokratiska engagemang i tre fundamentala ställningstaganden. Det är det närmsta en formuleringen av en “ideologi” jag kommer för min egen räkning.

1. Värnandet om ovillkorade mänskliga rättigheter.

2. Tron på allas lika värde.

3. Verkandet för en levande demokrati genom öppenhet och transparens.

Det var därför en självklarthet för mig att tacka ja till inbjudan om att tala på demonstrationen emot rasim och främlingsfientlighet i Södertälje för två veckor sedan, till minne av Kristallnatten. Demonstrationen var arrangerad av Ung Vänster i Södertälje och runt om i landet genomfördes flera liknande.

Jag har alltid stått upp emot rasism och främlingsfientlighet. Som 15:åring deltog jag i en nationell uppsatstävlig emot rasism och fick ta emot ett pris direkt av Sveriges Konung, såväl som dåvarande Södertäljes kommunfullmäktige och fick en bra plats på Nobelprisutdelningen samma år. Detta var 1993 och Länstidningen kostade 7kr.

Idag är det 2012 och jag är exakt lika stolt över att åter igen fått möjlighet att stå upp för dessa värderingar. Det kommer jag fortsätta med så länge jag andas.

Idag ser mitt engagemang annorlunda ut, men är i grunden den samma. I Piratpartiet hittade jag 2009 partiet som visade att det stod upp för dessa värderingar på allvar och i många sammanhang. Genom att i både ord och handling visa att vi inte viker från våra grundläggande principer en millimeter blir vi trovärdiga. Det är också därför vi numera är ett lika självklart inslag i debatten om homosexuellas rättigheter, som i debatten om främlingsfientlighet och rasism. Det finns andra liknande sammanhang där nätfrågorna kommer in.

I Piratpartiets principprogram 4.0 från 2012 står:

“3.1 Alla människor har samma rättigheter

Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter. Det betyder att vi inte villkorar friheter, rättigheter och möjligheter utifrån exempelvis etnicitet, handikapp, härkomst, kön, religion, politisk åskådning eller sexuell läggning. Alla individer ska behandlas lika, åtnjuta likhet inför lagen och ha samma rätt att påverka samhällsutvecklingen. Samhället ska sträva efter att ge alla människor samma möjligheter att göra sin röst hörd och delta i samhällslivet. Ju fler som deltar, desto starkare blir demokratin.

Piratpartiet tror på mångfald och inkludering. Alla vi människor mår bra av att så många människor som möjligt, med olika erfarenheter och tankar, är med och bygger det samhälle vi lever i.”

Vad som är hedrande i sammanhanget, är att jag personligen upplever att Piratpartiet numera också erbjuds en plats i ledet av demokratins väktare. På initiativ av det politiska etablisemanget förväntas vi ta ställning i svåra frågor. Det är ett erkännande av oss som en aktör i den svenska demokratin och påbjuder ansvarstagande. Partierna må vara konkurrenter om platserna i våra politiska församlingar, men vi kan aldrig konkurrera i frågor om försvarandet av våra grundläggande värderingar.

Piratpartiet måste visa var det står i dessa frågor. Då kommer vi också få möjlighet att uttrycka oss i andra. Till och med media förstår detta och skriver allt mer om oss i nästan alla sammanhang. Det finns inte en enda journalist som med självaktning idag kan undgå att Piratpartiet numera figurerar som en seriös aktör i samhällsdebatten.

Vad vi måste göra av detta, är att formulera en väg framåt som löser de samhällsproblem vi står inför i Sverige och världen. Samhällsproblem som väcker högerextrema strömningar och lockar människor att söka förenklade beskrivningar på komplexa problem. Förenklingar som kan summeras i att “Allt är invandrarnas fel och lösningen är att göra sig av med dem.“. Detta kan vi inte ställa upp på och måste erbjuda riktiga förklaringar och bättre lösningar. Det  skiljer oss från exemelvis Sverigedemokrater, nationaldemokrater och andra neofascister.

Att blunda för sociala problem är det sista vi ska göra. Jag välkomnar därför en debatt i Piratpartiet om hur vi kan möta de sociala problem Sverige står inför och som kopplas till invandring och segregation. Hur kan vi genom att bygga ett multikulturellt samhälle i Sverige, bekämpa högervindar, sociala problem och missförhållanden? Kan vi söka grundproblemen och lösa dessa utan att tulla en millimeter på våra grundläggande värderingar? Det är viktiga frågor som Piratpartiet har alla förutsättningar  att ta sig an.

Om detta kommer stora delar av debatten handla om i valet 2014 tror jag och Piratpartiet bör ha arbetat med dessa frågor innan dess. Vi måste erbjuda en formulering av de underliggande problemen, deras konsekvenser och hur vi kommer tillrätta med dem. Jag kan inte tänka mig något bättre parti än Piratpartiet att föra den debatten i. Vi som står fritt från gällande politiska låsningar och historiska bagage,vi kan träda in på planen från vinklar inte andra partier kan och tänka i friska banor som vi kan söka stöd för hos andra partier. Tillsammans kan vi besegra ondskan ännu en gång .

//Erik Lönroth

Nedan kan ni läsa mitt tal:

Tack alla ni som är här i kväll för att visa och minnas natten mellan 9:e och 10:e november 1938. Kristallnatten som kom att bli startskottet för en fasansfull tid i europa. Början på Förintelsen. Där mer än 6 miljoner människor mördades i ett av historiens värsta hatbrott.

Den här kvällen spenderar vi tillsammans för att påminna varandra om att aldrig låta hatet vinna igen.

Jag är stolt över att vara här ikväll. Stolt över att stå upp för de värderingar som förenar alla oss här i höstkylan.

Det är strävandet efter en rik och levande demokrati

Det är principen om allas lika värde

Det är värnandet om de mänskliga rättigheterna

De rättigheter som är ovillkorade etnicitet, handikapp, härkomst, kön, sexuell läggning, religion, ekonomisk status, eller politisk åskådning.

Det är tack vare att du står här i kväll, som mörkret kan fördrivas.

Arbetslösheten breder ut sig i europa I skuggan av bankernas finanskriser är hela nationer satta i skuld. Krig och oroligheter rasar i mellanöstern. Barn och ungdomar ser på sin framtid i dystra färger idag.

När människor söker tygghet och framtid är Sverige en tillflyktsort i världen och inte minst Södertälje är en plats dit många söker sig till. 

Det är sant att detta skapar ett tryck på våra samhällsfunktioner, såsom skolan och vården. Det som är kärnan i vårt samhälle. Det vet vi om och det förnekar ingen. 

Men, hör noga nu! 

Det är i det här samhällsklimatet, som rasism och hat börjar gro igen. Det är i tider som dessa som ondskan träder fram ur skuggorna igen och letar efter nya syndabockar till allt som är fel i samhället. 

Onskans lakejer kommer att skylla samhällets problem på människorna, främlingarna, de utstötta, oliktänkare och minoriteter. 

De kommer påstå att det finns skillnader mellan dem och oss. Att människor, vilka de nu må vara, på något sätt skulle utgöra problemens kärna. 

Det är genom att erbjuda en falsk bild av vad som är problemen, som man kommer försöka vinna makt och inflytande över vårt samhälle. Med det inflytande tänker man sen leda oss in på en väg som leder bara till ett ännu kallare och ännu mörkare samhälle. 

I hatets logik är “Allt invandrarnas fel.” 

Vi kan aldrig ställa upp på den beskrivningen. Vi kan heller aldrig acceptera lösningar som innebär att vi stänger dörren för människor. 

Vi politiker har ett ansvar, vi som ställer oss här idag och talar inför dig ikväll. Vi som aspirerar på att leda vår demokrati framåt. 

Det ansvaret handlar om att finna riktiga beskrivningar av våra samhällsproblem och att kategoriskt förkasta förenklade lösningar som handlar om sätta likhetstecken mellan människor och problem. 

Att stänga dörren löser inga problem, det skapar motsättningar och konflikt.

Att vi står här idag enade beror på ett historiskt misslyckande. Men det visar också att vi har tagit lärdom av historien och tänker vägra låta den upprepa sig.

Vi kan beskriva problemen. Vi kan hitta lösningar och vi kommer göra det utan att tulla en millimeter på våra grundläggande värderingar. 

Tillsammans kan vi besegra mörkret och förvisa dem som vill något annat till den politiska avbytarbänken där de kan sitta och skämmas över att tillhöra samma pack som en gång satte mänskligheten i pant.

Kommentarer

IDRBOLA99 skrev

IDRBOLA99 Indonesia situs taruhan sepakbola terbaik dan terbesar di Indonesia , jika ingin bermain di IDRBOLA99 indonesia dengan pasaran terlengkap dan odds terbaik

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>