Bradley Manning

Bradley Manning
USA, 2011

“För att ha försvarat allas vår rätt till information om övergrepp och mord begågna under kriget i Irak (2003-). Med din handling, att ha överlämnat hemligstämplad information till Wikileaks, satte du ditt eget liv och framtid på spel. Du visade på hur kärnan i det fria och öppna samhället måste försvaras. Försvaras, både mot yttre, men kanske ännu mer, mot inre hot som söker förvränga och gömma sanningen för oss människor som är beroende av den. Du bekämpade dessa krafter, såsom vi måste fortsätta bekämpa dem, nu och i framtiden. När du avslöjade lögnerna, fick vi veta sanningen och för det är du för evigt Hederspirat.”

Piratpartiet i Södertälje donnerar 50$ till ditt försvar via nätverket “Courage To Resist”. Vi står med dig.